22.10.2019: 5 Mos 30,11-16

11 Disse budene som jeg gir deg i dag, er verken ufattelige eller langt borte. ...


Kilde: www.bibel.no