Alta frikirke > Artikler > Nyheter

Misjonsgruppa

Misjonsgruppa

Hovedfokus: Misjon!

Annen hver mandag kl 18.00 (partallsuker) samles Misjonsgruppa rundt omkring i hjemmene til
   enkel servering
   kort andakt

  
info om - og bønn for - misjonsarbeidet
   kollekt til Frikirkens Israels- og ytremisjon

Og det er fortsatt plass til flere!


Del denne artikkel på e-post