Alta frikirke > Artikler > Nyheter

Våre gudstjenester

Våre gudstjenester

Søndager kl 11.00!

Stort sett hver søndag kl 11.00 er det gudstjeneste hos oss. 

En vanlig gudstjeneste hos oss har følgende hovedelementer:
   åpning med lovsangsavdeling
   søndagsskole
   tale ut fra Guds ord
   evnt. nattverd (vanligvis første søndag i måneden)
   kirkekaffe

Noen få gudstjenester legges opp som familiegudstjenester, og da er hele gudstjenesten lagt opp med tanke på at barna er til stede under hele gudstjenesten - både i forhold til sangvalg og i forhold til at det da blir en familieandakt i stedet for tale.

 


Del denne artikkel på e-post