Alta frikirke > Artikler > Nyheter

Søndagsskole

Søndagsskole

Alle våre gudstjenester har opplegg for barna☺

På våre gudstjenester er det enten søndagsskole (basert på opplegget Sprell levende), eller så er hele gudstjenesten tilrettelagt for hele familien (famiiegudstjeneste).

Dette gjør vi fordi Jesus sier selv i Luk 18: "La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem."


Del denne artikkel på e-post