Alta frikirke > Artikler > Nyheter

Hvem er vi?

Hvem er vi?

Som lokalmenighet ønsker vi et fellesskap der alle er omsluttet med omsorg, og der hver enkelt får oppleve å bety noe og får utviklet og brukt sine nådegaver. Slik ønsker vi å legge til rette for vekst i den enkeltes kristenliv og vinne stadig nye mennesker for Jesus.

Og hvis dette er noe du synes høres spennende ut, så er du hjertelig velkommen til oss! Og hvis du ikke synes dette høres spennende ut, så er du likevel hjertelig velkommen☺

PS: 
Alta Frikirke er en del av kirkesamfunnet Den Evangelisk Lutherske Frikirke (se spesielt under Om Frikirken).


Del denne artikkel på e-post