Alta frikirke > Artikler > Nyheter

Kontakt oss

Kontakt oss

Pastor Trond Vegge:
Tlf. 784 35 748 / 971 95 150
E-post: alta@frikirken.no

Pastorvikar Yngve Andersen:
Tlf: 986 66 662
Ta helst kontakt utenom vanlig arbeidstid.


Del denne artikkel på e-post