Alta frikirke > Aktiviteter og grupper

Aktiviteter og Grupper

Bønnesamlinger

Hver tirsdag kl 19.00.    Les mer...

Misjonsgruppa

Hovedfokus: Misjon!    Les mer...